ภาพกิจกรรมของโครงการ

ภาพการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง (พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้)

Powered by MakeWebEasy.com