การประชุมติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1/2564
สนข.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1/2564 โครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง 

นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 401 อาคาร สนข. โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนข. และบริษัทที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุม โดยสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค (สสภ.)ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง โดยมีการศึกษาและการคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้า การออกแบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ การเชื่อมต่อฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง และรายงานทางเทคนิค เรื่องการวิเคราะห์การขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ (ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก – มหาสมุทรอินเดีย ผ่านช่องแคบมะละกา) กรณีศึกษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ กับประเทศในกลุ่มเอเชียใต้ ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา”โดยที่ประชุมขอให้ที่ปรึกษาให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งระหว่างพื้นที่ EEC กับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างสองฝั่งทะเลรวมถึงการเชื่อมโยงกับประเทศคู่ค้าทางด้านฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Land bridge) ต่อไป
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้