สนข. จัดสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 1
โครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ (พื้นที่ EEC)
 
นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ (พื้นที่ EEC) โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องบัวชมพู โรงแรมพูลแมน พัทยา จี อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออก เข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว โดยการจัดสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าว เป็นการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนนำเสนอข้อมูลผลการศึกษา และแนวคิดในการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง สินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางรางและท่าเรือชายฝั่ง เพื่อการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ EEC ไปยังประเทศในกลุ่ม BIMSTEC กลุ่มตะวันออกกลางและยุโรป รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ หรือ SEC รวมทั้งการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ ฝั่งมหาสมุทรอินเดีย เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้